Marcajul CE – Produsul respectă legislația UE

Ce este marcajul CE?

Marcajul CE este un simbol care atestă conformitatea unui produs cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația comunitară de armonizare* relevanță care reglementează aplicarea acestuia.

Prin aplicarea marcajului CE, producătorul declară că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerințele aplicabile prevăzute de legislația comunitară de armonizare.

Marcajul CE se aplică atât pe produse fabricate în statele membre cât și pe produse fabricate în țări terțe și comercializate în Spațiul Economic European. Prin urmare, marcajul CE nu indică faptul că un produs este fabricat în Spațiul Economic European, ci confirmă faptul că produsul îndeplinește cerințele legale pentru a fi comercializat pe piața europeană

În principiu, marcajul CE nu oferă consumatorului garanția calității produsului.

Cine aplică marcajul CE?

Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat.

Unde trebuie să fie aplicat marcajul?

Marcajul se aplică, în general, pe produs. În cazul în care acest lucru nu este posibil având în vedere natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj și, după caz, pe documentele de însoțire (instrucțiuni de utilizare sau certificat de garanție, la echipamentele electrice; prospect cu instrucțiuni de utilizare și avertismente, la jucării etc)

Pe ce produse se aplică acest marcaj?

Marcajul CE se aplică doar pe produsele pentru care legislația comunitară specifică* prevede aplicarea marcajului.

Acestea pot fi atât produse destinate consumatorilor cât și industriei (de exemplu jucării, calculatoare, telefoane mobile,frigidere, produse sanitare, lifturi, echipamente de joasă tensiune, echipamente de protecție, produse pentru construcție, etc.).

Cum trebuie aplicat marcajul CE?

Marcajul trebuie aplicat în mod vizibil, lizibil și durabil.

În legislație, marcajul este prezentat suprapus pe o grilă – aceasta nu face parte din marcaj și are rol de informare și de verificare a proporțiilor. În cazul în care marcajul este redus sau mărit, trebuie păstrate proporțiile iar înălțimea trebuie să fie de cel puțin 5mm.

Cum diferențiem marcajul CE de alte marcaje?

Este interzisă aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripții care pot induce în eroare părțile terțe în ceea ce privește semnificația și/sau forma marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului CE.

Atenție!

Un marcaj asemănător cu marcajul CE, dar cu proporții diferite, poate apărea adesea pe produsele din China, deoarece producătorii chinezi aplică marcaje similare pe produsele lor. În acest ultim caz, simbolul ar însemna China Export sau China Electronics.

Diferența dintre cele două simboluri constă în spațiul dintre cele două litere, spațiu prezent la marcajul european.

Logo Lensa InfoCons Protectia Consumatorilor
Meniu